Hoe groen is de vooruitgang?
Hoe groen is de vooruitgang

Prof. Boersema plaatst actuele milieuvragen in hun historische en culturele context. Hij laat zien dat de christelijk-humanistische westerse cultuur een lineaire tijdsopvatting heeft waardoor ze gericht is op dynamiek en vooruitgang. Hiervoor diende de wilde natuur te worden ontgonnen en ook getemd. Dat was onze ‘cultuuropdracht’. Dit is in de ontwikkelde landen aardig gelukt, want massale honger is nagenoeg uitgebannen en we leven gemiddeld bijna 80 jaar. Maar ‘groen’ kan die vooruitgang niet genoemd worden. De biodiversiteit loopt terug en mondiaal is er nog veel armoede. Hoe brengen we deze vragen gezamenlijk verder? ‘Laudato Si’, de recente encycliek van Paus Franciscus is aan die vragen gewijd en Boersema zal daar in zijn lezing ook op in gaan.
Jan J. Boersema studeerde biologie aan de universiteit van Groningen, promoveerde aldaar in de theologie en doceerde milieukunde. Hij werkte als hoofddocent milieuwetenschappen aan de Universiteit Leiden, en werd toen benoemd tot algemeen secretaris van de Raad voor Milieubeheer. Sinds 2002 is hij hoogleraar aan het Instituut voor Milieuvraagstukken van de VU te Amsterdam en vanaf 2013 is hij ook hoogleraar aan de Leidse Universiteit. In zijn huidige onderzoek met werktitel ‘Hoe groen is de vooruitgang’ bestudeert hij duurzaamheid, natuur, cultuur en religie in samenhang.
Informatie: Leen van Doorn, leenvdoorn@xs4all.nl

Lezing
Wanneer
zo 24 mrt. — 16:00 tot 17:30
Waar
Door
Activiteiten in de kerken in Oosterbeek
Gerelateerde agenda items